Musik i världen

Musik under Barocken

Det var på 1600-talets början som barocken tog över från renässansen. Processen tog dock många år och det sägs att barocken pågick mellan 1600-talet fram till 1750-talet. Barocken sista år anses dessutom vara den tiden då en av musikhistoriens mest kända kompositörer gick bort, Johann Sebastian Bach.

”Barock” anses härstamma från det portugisiska ordet barocco och syftar på en pärla som är oregelbundet formad. Termen användes till en början främst inom arkitekturen och konsten, det syftade då på en rikligt dekorerad och pompös konstform.

När det kommer till musiken under barocken skedde det mesta av utvecklingen i Italien, Tyskland och Frankrike. Det var dessutom på hovet och kyrkans beställningar som musiken skapades.

Barocken var dessutom tidperioden då några av de största tonsättarna var verksamma, som Bach, Vivaldi, Monteverdi och Purcell.

Barockens musik bestod dessutom av fler instrument jämfört med tidigare musik. De vanligaste instrumenten var bland annat blås- och tangentinstrument, orgel, klaverinstrument samt cello och fiol. Kyrkomusiken som var populärast under renässansen togs över av Opera. Operan användes som en slags protest mot den tidigare musiken.

Det var även vanligt att man ville uttrycka mycket dramatik och drama med sin musik på den tiden.

Du kanske också gillar...