Musik i världen

Musik i Kina

Kina anses ha varit landet som var först med det mesta, nya teknologier, kunskaper och så vidare. Musik är ytterligare en del som sägs ha funnits i Kina sedan en lång tid tillbaka. Vare sig de var de första med att bruka instrument och liknande är väldigt svårt att svara på. Det går att spåra musiken långt tillbaka och efter att ha gjort en del forskning tror man att Kina hade en riktig musikkultur redan för över 3000 år sedan, under Zhou-dynastin. Man tror inte bara att Kina hade en musikkultur på den tiden, utan att kulturen även var väldigt välutvecklad.

Musiken idag utvecklas ständigt, men de äldre traditionerna i Kina verkar vara starka nog att stanna kvar framöver. När vi pratar om Kinas musik och tänker på landets storlek kan vi börja med att dela upp musiken i ett antal kategorier.

Traditionell musik – instrument

Den kinesiska musiken spelas på flera olika instrument. Det kan röra sig om ett ensamt instrument, som guqin, eller en ensemble av flera instrument som ackompanjerar soloinstrumentet. I instrumentensemblen återfinns stråkinstrument, gongar, cymbaler, stränginstrument och flöjter. De allra äldsta instrumenten som går att förknippa med Kina är dock guqin och bambuflöjten.

Folksånger samt vokalmusiken har även en väldigt stark tradition i Kinas kultur. Det finns dessutom en standardiserad orkester som skiljer sig en del från den västerländska i det att den innehåller inga bleckblåsinstrument, utan innehåller knäppta stränginstrument. Några av de vanligaste instrumenten i Kinas orkester är guan, dizi (träblåsinstrument), junghu, erhu (stråkinstrument) och guzheng samt guqin (knäppta stränginstrument). Den kinesiska musiken följer många gånger den femtoniga skalan, eller ”den femtoniga pentatoniska skalan” som den egentligen heter. I de södra delarna av Kina är dock musiken många gånger mer melodisk och lugnare jämfört med de norra delarna av landet.

Kinas musik – Han

Över 90 % av befolkningen i Kina anses vara Hankineser. Musiken som Han knippas med är heterofonisk, vilket betyder att samma melodi framförs flera gånger i rad, i olika varianter. Hanmusiken anses vara en betydelsebärande konst, många säger att musiken är väldigt lik kinesiska, alltså språket. Hanmusiken innehåller många gånger glissando mellan sina toner, och i vissa fall används det även vokalmusik. Det är dock viktigt att notera att man inte ackompanjerar vokalisten, utan det är tvärtom.

Folkmusiken

Han-folkmusik är vanlig att stöta på under till exempel begravningar och bröllop. Vid tillställningarna hörs ofta mungiga och suonan.

I norra delarna av landet består ensemblerna många gånger av sunoa, dizi, mungiga och andra slagverk. Det är inte ovanligt att folk beskriver musiken i Norra Kina som en aning ”råare” jämfört med musiken i södra Kina.

Kinesisk Opera

Den kinesiska operan är väldigt populär och har varit det i flera århundranden. Vokalmusiken som förekommer i operan är ofta på en högre tonhöjd och ganska gäll. Sången ackompanjeras vanligtvis av träblåsinstrument och olika stråkinstrument. Operan har även imponerat på västvärldens opera.

Du kanske också gillar...